Toppåkersvägen börjar vid Kävlingevägen, strax norr om nummer 52 för att vara exakt, och sträcker sig över gamla banvallen ända fram till gården Toppåker.