Solhällsvägen är en väg som börjar och slutar på Ängavägen.