Sibyllas väg börjar mellan Billebergavägen 13 och 15 och fortsätter i en vinkel till Saxtorpsvägen där den kommer ut mellan nummer 10 och 12.