Saxtorpsvägen börjar mitt i byn i korsningen mellan Saxtorpsvägen, Gisslebergavägen, Kävlingevägen och Billebergavägen. Saxtorpsvägen sträcker sig genom Annelöv och Kvärlöv fram till länsväg 110, Möingevägen.

Saxtorpsvägen finns med på de flesta historiska kartor över byn och har troligtvis "alltid" gått samma sträckning genom byn.

Saxtorpsvägen förr och nu

Saxtorpsvägen förr och nu. Den nyare bilden är tagen 22 juli 2013 cirka en meter ut från postlådorna mittemot Församlingsgården. Den gamla bilden är förmodligen tagen från ungefär samma plats och uppskattningsvis 70 år tidigare. Det som hänt genom åren är att telefonstolparna har försvunnit och gatubelysning och elskåp har kommit till. En flaggstång har kommit till lite längre bort på gatan och träden är betydligt lummigare. Dessutom har Saxtorpsvägen 16 rivits. Husen i förgrunden är Saxtorpsvägen 18 till vänster och Saxtorpsvägen 15 - Åkare Thure Johansson till höger.