Krutvägen börjar mitt på Toppåkersvägen och sträcker sig in i den gamla krutfrabrikens område.