Kävlingevägen sträcker sig från korsningen mitt i byn där Kävlingevägen, Billebergavägen, Gisslebergavägen och Saxtorpsvägen möter varandra till kommungränsen mot Kävlinge vid Saxån. Fortsättningen på Kävlingevägen i Kävlinge kommun heter Krångeltoftavägen.