Gisslebergavägen börjar mitt i byn i korsningen mellan Gisslebergavägen, Saxtorpsvägen, Billebergavägen och Kävlingevägen. Gisslebergavägen sträcker sig över åkrarna förbi Bostället och vidare till Trä.