Eleonoras väg går från Kristinas väg till Ulrikas väg. Tillsammans bildar de tre ett eget bostadsområde.