Ungefär där entrén till Billebergavägen 15A står idag stod byns telefonkiosk.

Foto: Esbjörnsson