Landsvägen nordväst ut från byn har i princip alltid haft samma sträckning som dagens Billebergavägen har. Bebyggelsen längs vägen började troligtvis 13 juni 1850 då Annelöv 11:9 (den nordvästligaste delen av Billebergavägen 22) avstyckades från Annelöv 11 (Poppelhus). Fram till dess gick en byaväg från korsningen mitt i byn och rakt mot Ängavägen 10.

Billebergavägen sträcker sig från korsningen mitt i byn, där Kävlingevägen, Billebergavägen, Gisslebergavägen och Saxtorpsvägen möter varandra, till kommungränsen mot Svalöv.