Ängavägen sträcker sig från Billebergavägen och ut över åkrarna mot Tostarp.