Det finns en hel del hus i byn som har mer eller mindre inofficiella namn och många av dem bär på en historia. Här hittar du en del av dem.