Annelövs landskommun bildades i samband med 1862 års kommunreformer då det socknens ansvar delades upp i det kyrkliga, som hanterades av församlingen, och det administrativa, som hanterades av landskommunen. I samband med nästa kommunreform 1952 uppgick Annelövs landskommun i Dösjebro landskommun där den fanns kvar till 1967 då Dösjebro landskommun upplöstes. I samband med upplösningen av Dösjebro landskommun fördes Dösjebro över till Kävlinge köping, sedermera Kävlinge kommun, och Annelöv fördes över till Landskrona stad, som efter 1971 års kommunreform kom att heta Landskrona kommun.