På 1700-talet hände det säkert en massa. Det finns dokumenterat att Gästgiveriet brann på 1720-talet. Kyrkan träffades av blixten på 1790-talet och en och annan fick sitt dödsstraff verkställt på Galgbacken.