Något måste ha hänt i byn under 1600-talet, men det har vi inte hunnit dokumentera.