Under 1500-talet hände det säkert ett och annat i byn. Bland annat anpassades kyrkan utifrån reformationen.