Under 1100-talet började det hända saker i trakten. Kyrkan byggdes och stod klar under senare halvan av seklet. 1181 stod slaget vid Dysie bro lite längre nedströms från Annelöv.