Annelövs historia sträcker sig ända tillbaka på stenåldern. Runt om i Annelöv har det hittas lämningar från såväl stenåldern som bronsåldern. Kyrkan härrör från 1100-talets slut.