Denna bild är tagen någon gång under 1946, dvs ett år efter att Edvard Perssons film Den glade skräddaren spelades in i byn. Uppe i det vänstra hörnet finns två bostadshus som inte längre finns kvar. Det vita huset med svart tak (Billebergavägen 1), okänt rivningsår, och huset strax nedanför med brutet tak, Kävlingevägen 2 - Anderssons affär, som revs på 2000-talet.