Edvard Persson står och håller i brandklockan på portalen in till kyrkogården.