Signe Engdahl expedierar Mia Hansson, fru till smeden Gösta Hansson, i Engdahls affär på Billebergavägen 22.


Foto: Engdahls